Eén worden met je paard

Welkom op de website Balans tussen paard & mens  van Monique Jongejans.

 

"Al enkele jaren ben ik actief met het helpen mens en paard terug in balans en nader tot elkaar te brengen. Mijn doel is dan ook jou en je paard te helpen in de ontwikkeling naar de juiste balans en eenheid. Waarin begrip, vertrouwen, plezier en wederzijds respect centraal staan."

 

Op deze website vind je o.a.: meer informatie over haar werkwijze bij paarden met gedragsproblemen, op welke manieren je kunt leren communiceren met je paard en hoe je jezelf als leider en ruiter kunt leren ontwikkelen.

 

Trailer laden op een diervriendelijke manier

Werkend en denkend vanuit het dier laat Monique Jongejans zien hoe eenvoudig het kan zijn om een paard in en uit een trailer te krijgen zonder extra hulpmiddelen, zonder voer, zonder dwang, zonder duwen en trekken.

Probleemgedrag: herken je deze situaties?

Misschien herken je jezelf en je paard wel in de onderstaande gedragsproblemen of probleemsituaties:

 • Het niet stilstaan bij het borstelen, zadelen e.d.
 • Schrikken van iedere beweging, geluid of van al dan niet aanwezige 'kabouters'
 • Bijten, tegen de eigenaar aan lopen of zelfs omverlopen.
 • Het paard bepaalt het tempo wat gereden wordt.
 • Moeilijk om het paard alleen mee te nemen.
 • Angst voor trailer en/of wasplaats.
 • De stal uitlopen zodra de deur opengaat.
 • De eigenaar mee trekken naar bijvoorbeeld het weiland en/of paddock.
 • Van je weglopen als ze uit het weiland en/of paddock gehaald moeten worden.
 • Bang voor geluiden en verkeer.

Ik train jou en je paard in al deze situaties en nog veel meer, zodat je je leiderschap hervindt en er weer een balans is tussen jou en je paard. 

 

Freestyle: respect & vertrouwen

Het Freestyle systeem nader uitgelegd

Om met je paard een vorm van samenwerking te verkrijgen op basis van respect en vertrouwen, is het nodig je te verplaatsen in de belevingswereld van het paard en in het werken en omgaan met deze dieren.

De mens - met zijn roofdier eigenschappen - is in essentie letterlijk levensgevaarlijk voor het schrikkerige prooidier dat paard heet. Om deze twee tegenpolen samen te kunnen laten smelten in een prettige samenwerking is veel geduld, moed, doorzettingsvermogen en boven alles begrip en inlevingsvermogen noodzakelijk.

Een heldere en zuivere communicatie tussen ruiter en paard is een vorm van communicatie waarbij het leiderschap bij de ruiter ligt en de ruiter luistert naar de signalen van het paard. Hiervoor maak ik gebruik van technieken uit het freestyle-systeem.

Freestyle is een trainingssysteem om paarden én mensen te trainen

Het systeem is ontstaan uit een persoonlijke trainingsmethode van Emiel Voest. Dit systeem richt zich niet alleen op het rijden maar ook op andere aspecten die met het fenomeen paard te maken hebben: gedrag van paarden, paarden houden en beleren (africhten), trailer laden, etc.

Met andere woorden: Freestyle is een holistische aanpak van mens en paard. Volgens het Freesstyle-systeem staat geen enkel aspect op zich maar is elke aspect onderdeel van een groter geheel.

De basis van het Freestyle-systeem is dan ook in eerste instantie geënt op de natuurlijke eigenschappen van het paard. Het paard is vóór alles prooidier, kuddedier en vluchtdier. Zijn belevingswereld is die van een schrikkerige prooi dat instinctief vlucht om zijn leven te redden. Niet alleen het gedrag van het paard is hier naartoe terug te voeren maar ook zijn natuurlijke behoeften met betrekking tot welzijn kunnen we daar op afstemmen.

Het is een onvoorstelbaar gevoelig dier, lichamelijk maar ook emotioneel. Lichaamstaal is hun voornaamste communicatiemiddel. Paarden denken niet rationeel en zijn niet in staat om abstract te denken. Ze beleven gewoon het moment.

Dominantieverhouding tussen mens als leider en paard als volger

Als kuddedier wil het paard duidelijkheid over wie de leiding heeft. We spreken dan van de dominantie verhouding.

Volgen zit het paard in de genen, maar dan wel het volgen van een leider. Dit hoeft niet eens perse een ander paard te zijn, die plaats kan de mens ook in nemen. Op het moment dat wij beslissen dat we een paard gaan berijden (houden, trainen, verzorgen) plaatsen we onszelf in een leidinggevende positie en moeten we met het dier gaan communiceren op een manier die het paard begrijpt. We moeten ons dan ook in zijn belevingswereld verplaatsen.

Het paard zal op zijn beurt ons meer gaan vertrouwen wat de basis vormt voor wederzijds respect. Zodoende groeit een relatie waarin én mens én paard hun eigenheid hebben behouden en waarin de dominantieverhouding voor beiden duidelijk is.

Vanuit deze basis omgaan en trainen met paarden is de kern van het Freestyle-systeem: één met je paard worden.

Trailer laden op een diervriendelijke manier

Werkend en denkend vanuit het dier laat Monique Jongejans zien hoe eenvoudig het kan zijn om een paard in en uit een trailer te krijgen zonder extra hulpmiddelen, zonder voer, zonder dwang, zonder duwen en trekken.

Problemen bij het trailerladen

Veel mensen hebben een probleem met het trailer laden. Het ritueel duurt soms uren. Er ontstaan gevaarlijke situaties en op zijn minst is het proces zenuwslopend. Zeker als je toch al te laat bent voor je rij-afspraak of wedstrijd. En zelfs áls het lukt dan nóg heb je vaak iemand nodig om snel de stang achter het paard dicht te doen.

Zou het niet vreselijk handig zijn als het paard gewoon gewillig voor je uit loopt en zelfstandig de trailer ingaat? En waarom doet hij dat eigenlijk niet gewoon?

Om iets op te lossen moet je eerst het probleem kennen.

Oorzaken van gedragsproblemen

Paarden zijn vluchtdieren

Ontsnapping en snelheid zijn voor een paard een primair overlevingsmiddel. Het zal van nature wel uitkijken om zich in een situatie te begeven die het niet vertrouwt. En het begeeft zich al helemaal niet in een situatie waarin de vluchtmogelijkheden beperkt zijn. In de vrije natuur zal een paard bijvoorbeeld nooit een nauw hol binnen lopen.

Een trailer is in eerste instantie een verdacht object. De klep maakt een raar geluid, het ding wiebelt en het is een nauwe ruimte waaruit het paard niet snel kan weg vluchten als er gevaar dreigt. Geen wonder dat een paard vanuit zijn natuur een trailer beschouwt als een hoogst onveilige plek.

Daar komt ook de mens nog bij die uiteindelijk het paard met zwepen en geweld de trailer in dwingt, en vanaf dat moment wordt de trailer ook nog geassocieerd met dwang en agressie. Zo gaat het van kwaad tot erger en een vicieuze cirkel is begonnen.

 

Het paard onder dwang of tijdsdruk de trailer in krijgen

De meeste mensen begrijpen niet dat trailerladen iets is wat je moet oefenen. Maar het is juist net zo belangrijk als het goed leren rijden op een paard waar over het algemeen heel veel tijd aan besteed wordt.

Wat trailerladen extra moeilijk maakt is dat je pas gaat laden juist wanneer het echt moet. Hierdoor onstaat er een tijdsdruk waardoor spanning ontstaat. En uiteindelijk kost het moeizame laden van het paard in totaal meer tijd dan wanneer er de moeite zou zijn genomen om het paard goed te leren laden.

Goed leren laden is een investering die zichzelf ruimschoots terugbetaalt!

Spiegelen met je paard

Spiegelen: jezelf terugzien in het gedrag van je paard

Paarden spiegelen je onbewuste gedrag en emoties. Het is dan ook interessant om te zien hoe een mens zich kan spiegelen aan een paard. Paarden liegen niet en zullen altijd eerlijk reageren op de uitstraling/energie die je uitstraalt.

Een van de onderdelen van mijn werk is het zorgen dat je jezelf bewust wordt van je eigen gedrag en je communicatie met anderen.  Door je te spiegelen aan een paard is dat een prima manier om persoonlijke en spirituele groei te bevorderen.

 

 

 

Inzicht krijgen in je manier van communiceren

Een paard kan niet met woorden communiceren. Maar omdat in een kudde communicatie van levensbelang is om elkaar te kunnen waarschuwen, gebruikt een paard lichaamstaal. Een heldere taal, die duidelijk maakt wat er in de kudde speelt. En die lichaamstaal geeft aan wat een paard waarneemt. Objectief en zonder daar een betekenis of een oordeel aan toe te kennen.

Het waarnemingsvermogen en de bindingsdrang van de de kudde en dus het paard zelf, in combinatie met zijn manier van 'leven in het hier-en-nu' en zijn manier van communiceren, zorgen ervoor dat jij inzicht krijgt in de manier waarop je (onbewust) communiceert met de buitenwereld.

Wie ik ben en wat ik doe

Mijn naam is Monique Jongejans

Spelenderwijs geleerd

In mijn jeugd heb ik spelenderwijs het omgaan met paarden/pony’s geleerd. ’s Middags na school met je pony het bos in en samen op avontuur. Met de nodige fantasie waren wij hoofdrolspelers in de meest geweldige avonturen.

Toen ik eenmaal "serieus" ging rijden verdween dit naar de achtergrond. Helaas heb ik ook volgens de - nu voor mij - oude regels leren paardrijden.

 

Problemen met m'n jonge Arabier

In 1994 kocht ik een 2 jarige Arabier, Djevoesjka, en ik liep al snel tegen aardig wat problemen aan. Ik was er instinctief van overtuigd dat het geen agressie van haar was maar dat wij elkaar niet begrepen.

Ik wilde niet op de bekende en volgens mij brute manier haar mijn wil opleggen en ben daardoor gaan zoeken naar alternatieven.

 

De ontdekking van Natural Horsemanship

Hierdoor kwam ik in contact met o.a. Emiel Voest en de Natural Horsemanship methode. Er ging een wereld voor mij open.

Dje en ik ontwikkelden een zeer hechte band. Door haar en haar eigenzinnige karakter ging ik me meer en meer interesseren in de gedachtegang en de natuurlijke beweegredenen van het paard. En ook de verhoudingen tussen mens en paard en hoe elkaar te 'lezen'.

Ik begon te begrijpen dat ik me als leider moest opstellen zodat zij mij overal op een vrijwillige basis zou volgen.

De ontwikkeling die ik doormaakte was heel bijzonder en creëerde de basis om paarden met (gedrags)problemen te trainen en de eigenaren hierin te begeleiden.

 

Opleidingen en specialismen

Na het volgen van de International School for Professional Horsemanship heb ik diverse cursussen en workshops gevolgd. Onder meer: Communiceren met Paarden, Gedragsproblemen herkennen bij paarden, Veulens inprenten.

 

Herkenbare problemen of situaties

Sinds enkele jaren ben ik nu actief als paardengedragscoach en help mens en paard, met problemen of situaties zoals hieronder, nader tot elkaar te komen.

 • Het niet stilstaan bij het borstelen, zadelen e.d.
 • Schrikken van iedere beweging, geluid en al dan niet aanwezige “kabouters”
 • Bijten, tegen de eigenaar aan lopen of zelfs omverlopen
 • Het tempo wat er gereden wordt bepaalt het paard
 • Moeilijk om alleen mee te nemen
 • Angst voor trailer en/of wasplaats
 • Meteen de stal uitlopen zodra de deur opengaat
 • De eigenaar mee trekken naar bijvoorbeeld het weiland en/of paddock
 • Weglopen als ze uit het weiland en/of paddock gehaald moeten worden
 • Bang voor geluiden en verkeer


Dit zijn een aantal voorbeelden. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen met zijn paarden kan dus tegen van alles aan open. In principe is elk probleem op te lossen via de methode die ik gebruik.

 


Schroom niet voor bijzondere, of ogenschijnlijk hopeloze gevallen aan te kloppen, ik heb er al heel wat voorbij zien komen. Mijn uiteindelijke doel is het vertrouwen tussen u en uw paard te herstellen en het plezier weer terug te brengen!

In beeld & geluid

Video's

Freestyle paardrijden

 • Freestyle rijden 1.JPG
 • Freestyle rijden 2.JPG
 • Freestyle rijden 3.JPG
 • Freestyle rijden 4.JPG
 • Freestyle rijden 5.JPG
 • Freestyle rijden 6.JPG
 • Freestyle rijden 7.jPG
 • Freestyle rijden 8.JPG
 • Freestyle rijden 9.JPG
 • Freestyle rijden 10.JPG
 • Freestyle rijden 11.JPG
 • Freestyle rijden 12.JPG
 • Freestyle rijden 13.JPG
 • Freestyle rijden 14.JPG
 • Freestyle rijden 15.JPG
 • Freestyle rijden 16.JPG
 • Freestyle rijden 17.JPG
 • Freestyle rijden 18.JPG
 • Freestyle rijden 19.JPG
 • Freestyle rijden 20.JPG
 • Freestyle rijden 21.JPG
 • Freestyle rijden 22.JPG
 • Freestyle rijden 23.JPG
 • Freestyle rijden 24.JPG
 • Freestyle rijden 25.JPG
 • Freestyle rijden 26.JPG
 • Freestyle rijden 27.JPG
 • Freestyle rijden 28.JPG
 • Freestyle rijden 29.JPG
 • Freestyle rijden 30.JPG
 • Freestyle rijden 31.JPG
 • Freestyle rijden 32.JPG
 • Freestyle rijden 33.JPG
 • Freestyle rijden 34.JPG

Veulen inprenten

 • Veulen inprenten-1.jpg
 • Veulen inprenten-2.jpg
 • Veulen inprenten-3.jpg
 • Veulen inprenten-4.jpg
 • Veulen inprenten-5.jpg
 • Veulen inprenten-6.jpg